Zmiany prawne w działalności sklepów internetowych od 25 grudnia 2014r.

Od 25 grudnia 2014r. wchodzi w życie nowa ustawa, z dnia 30 maja 2014 roku, o prawach konsumenta narzucająca na właścicieli e–sklepów nowe obowiązki. Podstawowym celem ustawy jest dostosowanie polskich przepisów do prawa Unii Europejskiej, a dokładniej – wdrożenie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów. Część nowych przepisów wymaga wprowadzania zmian w funkcjonowaniu sklepów internetowych.

Przygotowana ustawa ma za zadanie zwiększenie ochrony praw konsumentów dokonujących zakupów m.in. w sklepach internetowych. Nowe przepisy mają m.in. ułatwić klientom sklepów dokładne zapoznanie się z opisem produktu i jego cechami oraz prawami dotyczącymi zwrotu zakupionych przedmiotów. Umożliwiają także zapoznanie się, jeszcze przed dokonaniem końcowego zakupu, z możliwymi formami dostawy i płatności za złożone zamówienie oraz jakie koszty będą musieli ponieść w związku ze złożonym zamówieniem.

 

Obowiązki informacyjne

Właściciele wszystkich sklepów internetowych, niezależnie od branży, powinni zamieścić pełne informacje dotyczące sprzedającego oraz sposoby kontaktowania się z konsumentem. Strona musi zawierać: nazwę i adres firmy, telefon/fax, adres e–mail, numer i nazwę instytucji, w której była rejestrowana działalność gospodarcza (na przykład - CEiDG), a także dane instytucji dokonującej wpisu. Jeżeli komunikacja z klientem będzie pociągała za sobą dodatkowe koszty (np droższy numer infolinii) odbiegające od standardowych opłat należy o tym poinformować przy danych kontaktowych.

Ważnym elementem nowej ustawy jest poinformowanie klienta o głównych cechach sprzedawanego produktu lub oferowanej usługi. Wszystkie produkty powinny posiadać informacje dotyczące producenta, sposobu użytkowania, jego stanu, najważniejszych cech a także informacje o gwarancji. Dodatkowo należy poinformować o zabezpieczeniach i warunkach technicznych umożliwiających prawidłowe działanie oferowanego produktu – np. w przypadku plików i oprogramowania. Informacje takie powinny być widoczne na karcie produktu a także w ostatnim kroku realizacji zamówienia - gdzie klient potwierdza zawarcie umowy. W praktyce wystarczy odnośnik w koszyku umożliwiający podgląd produktu.  Przy produkcie konieczne jest umieszczenie ceny brutto zawierającą wszystkie koszty (np. cła i podatki).

Ustawodawca nakłada również obowiązek przekazania klientowi potwierdzenia zawarcia umowy na trwałym nośniku. Do trwałych nośników zaliczymy: pocztę elektroniczną, papier, pamięć USB, płyty CD-ROM, DVD, karty pamięci, twarde dyski komputerów. W praktyce wystarczy mailowe potwierdzenie złożenia zamówienia wraz ze wszystkimi niezbędnymi danymi.

Należy także pamiętać o umieszczeniu na ostatniej stronie tuż przed złożeniem zamówienia przycisku z wyrażeniem „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub innym równoważnym jednoznacznym sformułowaniem (np. "zamawiam i płacę"). Wprowadzenie tego wymogu ma na celu zapewnienie, że konsument w momencie składania zamówienia wyraźnie przyjął do wiadomości, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Brak spełnienia tego obowiązku oznacza,  że umowa nie zostaje zawarta.

Kolejnym wymogiem jest informowanie konsumenta o warunkach składania zamówienia i formach zapłaty. Obowiązkowe są również narzędzia pozwalające na akceptację regulaminu i wyrażenie zgody na ewentualne koszty dodatkowe (na przykład - checklist). Przy koszcie dostawy musi podany być termin dostarczenia przesyłki.

 

Zmiany w regulaminie

Właściciel sklepu internetowego ma obowiązek poinformowania klienta o prawie do odstąpienia od umowy i możliwości zwrócenia towaru. Czas na zwrot zakupionych produktów został wydłużony z 10 do 14 dni o czym także należy poinformować klienta. Strona informacyjna dotycząca zwrotu towaru powinna zawierać wzór do pobrania, za pomocą którego będzie możliwe odstąpienie od umowy (np. w formacie PDF). Dotychczas takiego wzoru nie było, niektórzy przedsiębiorcy tworzyli go na swoje potrzeby, inni w ogóle go nie zamieszczali, ograniczając się, jedynie do podawania informacji o prawie do odstąpienia od umowy.

W przypadku, kiedy klient traci prawo do odstąpienia od umowy - także musi się znaleźć wzmianka o braku takiej możliwości. Powinny podane być dane dotyczące kosztu zwrotu towaru oraz odpowiedzialności ponoszonej przez sprzedawcę w razie reklamacji towaru lub usługi. Należy tez powiadomić kupującego o adresie składania reklamacji, jeżeli się różni od adresu firmy.

Warto wiedzieć, że w sytuacji rezygnacji z zakupów - to konsument poniesie koszty odesłania towaru, a sprzedawca zwróci oprócz ceny produktu także koszt jego wysłania, przy czym zwróci równowartość najtańszego oferowanego sposobu wysyłki.

 

Dwa regulaminy?

W dniu wejścia ustawy w życie, każdy przedsiębiorca, powinien posiadać na stronie swojego sklepu internetowego dwa regulaminy. Należy pamiętać, że do umów sprzedaży, które zostaną zawarte przed wejściem w życie nowej ustawy (do 24 grudnia 2014 r.) nadal znajdą zastosowanie przepisy ustaw, które po zmianach przestaną obowiązywać, czyli ustaw dotychczasowych. Regulamin dla umów zawartych przed 24 grudnia 2014r. powinien być dostępny co najmniej przez dwa lata z uwagi na okres ochrony konsumentów z tytułu niezgodności towaru z umową.

 

Podsumowanie

Nowa ustawa wymusza na właścicielach sklepów udzielania klientom szeregu informacji. Większość Państwa sklepów zawiera te informacje. Wymagają one jedynie doprecyzowania i ewentualnych drobnych modyfikacji.

Warto uważnie prześledzić tekst ustawy - http://orka.sejm.gov.pl/proc7.nsf/ustawy/2076_u.htm – by odpowiednio wcześniej zadbać o wprowadzenie zmian do oprogramowania sklepu i regulaminu. Należy również pamiętać o tym, że niektóre przeróbki można wykonać samodzielnie, lecz może się okazać, że trzeba skorzystać z pomocy firmy projektującej dany sklep lub wesprzeć się prawnikami z branży e–commerce.